Φόρτωση / Loading...
στις
Αναζήτηση
Σημαντικές πληροφορίες

Η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για μία αμαξοστοιχία σταματά στα 10 λεπτά πριν την αναχώρησή της από τον σταθμό επιβίβασής σας.

Η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ηλεκτρονικό δικτυακό ιστοτόπο της HELLENIC TRAIN Α.Ε. Το δικαίωμα αυτό δεν έχει εκχωρηθεί από την HELLENIC TRAIN Α.Ε. σε άλλο φορέα ή εταιρεία. Εφιστάται η προσοχή των επιβατών ότι η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων από άλλον δικτυακό ιστοτόπο, εκτός της HELLENIC TRAIN Α.Ε., θα γίνεται με δική τους ευθύνη και δεν θα αναγνωρίζεται από την HELLENIC TRAIN Α.Ε. σε περίπτωση προβλημάτων οιαδήποτε ευθύνη της.
Important information

The ability to issue e-tickets for a specific train stops 10 minutes before that train passes from your boarding station.

The sale of online tickets for our trains is permitted only through any website that belongs to HELLENIC TRAIN S.A. This right has not been given by HELLENIC TRAIN S.A. to any 3rd parties. We bring to your attention that if you buy such tickets from a vendor other than HELLENIC TRAIN S.A., you do so at your own risk and HELLENIC TRAIN S.A. does not recognise any responsibilities in the case of problems arising by that purchase.
Μετάβαση
Επιστροφή
×
×

# Ώρα Καθυστ Σταθμός
κατεβάστε τους όρους σε PDF download the terms in PDF
Οι όροι μεταφοράς φορτώνονται. Αν δεν φορτωθούν, παρακαλώ πιέστε εδώ The terms of service are loading. If they fail to load, please press here
Δυνατότητες πληρωμής

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Όνομα
  Τηλέφωνο *
  Email *
  Στοιχεία χρέωσης
  Χώρα *
  Ταχ. Κώδικας *
  Πόλη *
  Διεύθυνση *
  *
  *
  *
  (τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *